Τεχνολογία
14/11/2017 22:47:16
Από την ΙΒΜ ο πρώτος κβαντικός υπολογιστής 50 qubit
Δείτε όλο το άρθρο